• Turkish (Turkiye)
  • English (United Kingdom)

Üniversite Kent Bütünleşmesi Tamamen Koptu

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ve Yönetim Kurulu üyelerinin dün Mağusa Salamis Yolu’nda gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafı dinledi ve sorunlar yerinde tespit edildi.

Üniversiteler Strateji Belgesine göre üniversitenin toplam öğrenci sayısının yüzde 30’una kampus içinde konaklama imkanı yaratılması gerekirken, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde bu oran toplam öğrenci sayısının yaklaşık yüzde seksenine denk gelmektedir. K. T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ve Yönetim Kurulu üyelerinin dün Mağusa Salamis Yolu’nda gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnaf, bu durumun Mağusa kenti ve üniversite bütünleşmesine engel olduğunu ve işlerinin de olumsuz yönde etkilendiğini dile getirdi.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin toplamda 20 binlerde olan öğrenci sayısının %80’inin kampus içinde ve sınırları çevresinde yapılmış ve yapılmakta olan yurtlarla konaklama olanağı sağlandığını tespit ettiklerini, ancak bu manzaranın kabul edilemez bir durum olduğunu önemle belirtti.Yurt ve yurtlara bağlı olarak nüfus ve işyeri yoğunluğunun kampus içinde ve üniversite sınırlarında olmasından ötürü o bölgenin yeni bir kente evreldiğini ifade eden Tulga, bu durumun Mağusa kenti ile üniversitesinin tamamen kopmasına neden olduğunu kaydetti. Olabildiğince çarpık bir biçimde gelişen bu durumun DAÜ gibi bir kamu üniversitesi tarafından yaratılmasının izaha muhtaç olduğunu söyleyen Hürrem Tulga, bütün bunların kamusal kent yararı yerine bireysel rantların gözetilmesinin sonucu olduğunu belirtti.

Tulga, Üniversiteler Strateji Belgesi’nde kampus sınırları içerisinde yapılacak olan yurtların üniversitenin toplam öğrenci sayısının yüzde 30’una konaklama imkanı yaratması gerektiği üzerinde durulmasına, ayrıca Avrupa ülkelerinde de üniversite kent buluşmasının sağlanmasına eğitimin bir gereği olarak önem verilmesine rağmen, ülkemizde mevcut olan şu andaki durumun yaratılmasına sebep olan mekanizmaların açığa çıkarılmasını istedi.

Tulga konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: “Hükümet bu gidişata mutlaka müdahale etmelidir. Kentlerimiz, ülkemiz ölürken, bazı ilişkiler üzerinden oluşan tekelci yapılar devlet imkanlarıyla her gün çoğalarak büyüyor. DAÜ eğitim kurumu mu? Yoksa bazı rantçıların faydalandığı bir kurum mu? Diğer üniversitelerimizde de benzer gelişmelerin yaşanmasını gözlemlemek bizleri üzüyor. Ülkemiz öngörüsüz, toplumsal olmayan politikalardan dolayı her gün biraz daha yoksullaşıyor. Şehirler kaosa, eğitim amacının dışına, insanımız işsizliğe sürükleniyor. Yerinde ve amacına uygun olarak kullanılmayan kaynaklar ne kadar devasa olursa olsun, sadece tükenmemize fırsat veriyor. Bu gidişe kim dur diyecek, bizden başkası mı var? Yoksa bir doğa felaketi, toplumsal felaket mi bekleniyor?”

  

Guests Online

Today0
All91011

Currently are 149 guests online

Do you like our web site