Can Suyu I programının ardından Can Suyu II programı da devam ediyor

Bilindiği üzere Covid 19 salgınından dolayı üretim yerleri marketler, eczaneler ve kasaplar dışında tüm işyerleri 2 ay kapalı kalmıştı. Bu sürecin ekonomi ve üyeleri üzerinde yıkıcı etki yapacağını farkında olan KTEZO zararın hafifletilmesi ve ileriye yönelik önlemler kapsamında geniş bir hazırlığa girişti.

Bir taraftan hükümet ile görüşmeler yaparak olası önlemleri belirlemeye çalışırken, diğer taraftan da birlikleri ile görüşerek sektörlerin fotoğrafını çekmeye çalıştı. Bunlara ek olarak diğer ekonomik örgütler ve siyasi partilerle de lobi çalışması yaparak sürecin nasıl yürüyeceği noktasında hareket hattını oluşturdu. Eşzamanlı olarak da AB ile istişarelere başladı. AB ülkelerinde AB vatandaşlarının ve ekonomisinin daha az sıkıntı yaşaması için hazırlanan destek paketlerinden toplumumuzun da yararlanabilmesinin olanaklarını hazırlamak için elinden geleni yaptı.

Sonuç olarak Nisan ayında başlangıçta Yiyecek- İçecek sektöründe başlamak kaydı ile 3 milyon EURO’luk bir kaynağı mikro ve küçük işletmelere karşılıksız hibe olarak aktarma konusunda uzlaşıldı. Bu sektör ağırlıkla KTEZO ve RES-Bir’e ve küçük bir kısmı da Ticaret Odası’na kayıtlı olduğu için bu üç kurumun işbirliğinde ama KTEZO’nun değerlendirme ve onayı ile sürecin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Kıbrıs Türk partnerlerden bir diğeri de YAGA idi. Yaga da sürece hem devlet açısından gözlemci hem de sürecin kolaylaştırılmasında aracı rolü oynadı. Elbette sürecin diğer ana uygulayıcısı AB’in “Innovative Enterprises” projesini Kıbrıs’ta Odalar ve diğer partnerlerle birlikte yürüten Kuzey İrlanda merkezli NICO idi. NICO’nun Odalar ile olan deneyimi yüzünden bu sorumluluğu aldığını belirtmek gerekir.

Anlaşılan çerçevede kendi yasası olan iki oda ve bir birliğe 14 Mart 2020 öncesi üye olan ve aktif olarak hizmet veren 5 ve aşağısı çalışana sahip Kıbrıs Türk Kimliğine sahip işletmelerin başvurup destek alacağı üzerinde anlaşıldı. 1-2 çalışanlara 12.000 TL, 3-5 çalışanlara da 18.000 TL destek verileceği ve başvuruların online yapılacağı, Odaların üyelerinin uygunluğunu belirleyeceği, KTEZO ve NICO’nun da kesin onay mercisi olacağı karara bağlandı.

Sonuçta Cumhurbaşkanlığı seçim yasakları yüzünden üzerinde anlaşılan tarihlerde başlanamıyan proje Eylül ayında başladı ve toplam 860 uygun koşulu sağlayan küçük işletmeye paraları ödenebildi.

Ikinci safha olarak adlandırılan süreç de Kasım ayının ilk haftasında başladı ve halen devam etmektedir. Şimdi saç ve güzellik sektöründe KTEZO ve  KTTO üyelerine yönelik 5 ve aşağısı çalışana sahip mikro ve küçük işletmelere yönelik ve birinci programın çerçevesine sahip, YAGA’nın desteğinde NICO’nun sorumluluğunda yürüyen bu yeni süreçte 732 başvuru yapıldı.

%95’I KTEZO üyesi olan bu sektördeki işletmeler ile ilgili süreç birinci programdan kazanılan tecrübeler ışığında daha hızlı olarak devam edecek ve kazananlara paraları en kısa zamanda iletilecektir.  

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *