Denetim Birimi

  • Güncellenen üyeliklerin toplanması ve üyelere ulaştırılması; (Tüm ilçeler için geçerlidir)
  • Yeni kurulacak olan işyerlerinin mesleklerine uygun olup olmadığını denetleyip, raporlamak;
  • Çalışma izinsiz ustalık belgesiz ve belediye izinsiz işletmeleri denetleyip, raporlamak;
  • İhbar hattı sayesinde, kaçak işyerlerini denetleyip iş sahiplerine yasal olma yönünde yardımcı olmak;
  • İşyeri ziyaretleri ve üyeleri bilgilendirme; (Broşür, gazete, projeler vb…) gibi işlevlere sahip olan denetim birimimiz bu yönü ile üyelerimize doğrudan temas ettiği için odanın sahada olan yüzüdür.