BİRİMLER VE EKİBİMİZ

Üyelik Hizmetleri

  • KTEZO üyelerinin yıllık üyeliklerinin yenilendiği, güncel bilgilerin verildiği ve meslek gruplarının ayrılıp çeşitli paylaşımların yapıldığı bölümümüzdür.
  • Herhangi bir zanaatkârlık meslek dalında veya yeni kurulacak olan işletmelerde, işyeri kurma izinlerinin alınabilmesi için odamız kimlik kartı ve üyelik sicil evrakı vermektedir.
  • Ayrıca üyelerimizin yanlarında çalışan işçi sayıları ve uyruklarına göre dağılımı ve analizleri de üyelik hizmetlerinde yapılmaktadır.
  • Ustalık ve usta öğreticilik belgelerini almak isteyen hak sahiplerinin gerekli evrakların hazırlandığı, kayıtlarının yapıldığı, sınav için organizasyonların gerçekleştiği ve sınav komisyonu üyelerinin organize edildiği birimimizdir.
  • Belirtilen belgelerin alınmasında hak sahibi olanların belgelerinin hazırlandığı ve üyelerimizin bilgilendirildiği birimdir.
  • İmalatçı olan ve 3 faz elektrik kullanan üyelerimize elektrik teşvik yazısı hazırlayarak, elektrik indiriminden yararlanma imkanı verilmektedir.
  • Yurt dışından işlenmesi için hammadde getirecek olan esnaflarımıza gümrük muafiyet yazısı verilmektedir.
  • Ayrıca sanayi dairesinin bünyesinde bulunan sanayi bölgesinde, işletmelere yer verilmesi ile ilgili temsiliyetimiz bulunmaktadır.

 

Ustalık ve Usta Öğreticilik Birimi

Ustalık ve usta öğreticilik belgelerini almak isteyen hak sahiplerinin gerekli evrakların hazırlandığı, kayıtlarının yapıldığı, sınav için organizasyonların gerçekleştiği ve sınav komisyonu üyelerinin organize edildiği birimimizdir.

Belirtilen belgelerin alınmasında hak sahibi olanların belgelerinin hazırlandığı ve üyelerimizin bilgilendirildiği birimdir.

İmalatçı olan ve 3 faz elektrik kullanan üyelerimize elektrik teşvik yazısı hazırlayarak, elektrik indiriminden yararlanma imkanı verilmektedir.

Yurt dışından işlenmesi için hammadde getirecek olan esnaflarımıza gümrük muafiyet yazısı verilmektedir.

Ayrıca sanayi dairesinin bünyesinde bulunan sanayi bölgesinde, işletmelere yer verilmesi ile ilgili temsiliyetimiz bulunmaktadır.

Projeler  

Odamız her geçen yıl artan bir seviyede özellikle AB projelerine katılımını arttırmaktadır. Birçok projede ya partner, ya faydalanıcı ya da doğrudan yürütücü olarak yer almaktayız. Bunlar sırasıyla:

AB projelerinden biri olan küçük girişimcilere destek programında eğitim ihalesini kazanan İnovatif Girişimcilik / Innovative Entrepreneurship şirketinin uygulama partneri Kuzey İrlanda merkezli Nİ-CO ile ortak olarak Odamız İşini Kur programı için iki kişilik bir ekip aracılığı ile 65 kişiye temel işletme bilgilerini vereceği bir eğitim programını yürütmektedir. 2019 Kasım ayından itibaren başlayan program 22 ay sürecektir.

Küçük işletmelere yönelik kümelenme merkezli destek programı bir diğer KTEZO AB projesi olarak yer almaktadır. ECOSO yerel danışmanlık şirketi ile ortak olarak yürütülen bu çalışma sonucu yerel gıda ürünlerinin işlenerek satılması ve katma değer üretmek için üreticilerin eğitilmesi, bir miktar hibe katkısı, Oda’da işletmelere yönelik eğitim desteği veren bir İş Merkezi kurulması, bu bilgilerin online olarak  yer alacağı  bir web sitesi hazırlanması gibi hizmetleri olacaktır.

Ezkoop aracılığı ile Büyükkonuk Zeytin Kooperatifi üreticilerine hizmet vermek amacı ile AB ile kırsal kalkınma temalı bir projeyi de yürütüyoruz. Bu projede Bir fidanlık kurulması, Soğuk hava deposu alımı, iş aracı alımı, hasat ve dal parçalama makinesi alımı, dolum ve paketleme tesisi kurulumu gibi çalışmalar yapılacaktır.