TARİHÇE

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, 1993 yılında Cumhuriyet Meclisi’nde yasası geçerek resmen kurulur. Ülkede yer alan birçok esnaf ve zanaatkâr dernek ve birlikleri kendilerini feshederek Odaya katılır. Kuruluşunun ardından Oda, Yönetim Kurulu ve Oda Meclisi üyeleri, tek personel ile uzun süre gönüllü çalışmalarını sürdürmüştür. 2001 yılında yaşanan büyük ekonomik kriz sonrası yaşanan iflas dalgası, Oda’nın çalışmalarının artmasına vesile olur, böylece birçok esnaf ve zanaatkâr Odaya aktif olarak çalışmalarıyla katkı koyar. 2003-2004 yıllarındaki Annan Planı ve referandum döneminde etkin çalışma yapan Oda, kamuoyu önünde görünürlüğünü arttırır.

2004-2010 dönemi Odanın kurumsallığını ve profesyonel kadrosunu arttırma ve atılım yapma dönemidir. Bu süreçte aşamalı olarak çalışan sayısını artıran Oda, iş bölümü, komiteleşme, yaygın örgütlenme çabalarının yanında, kendi inşa ettiği 47 işyeri olan Sanayi Sitesi ve yeni Oda binası ile kurumsal yapısını üst noktaya taşır. Bu dönemde Oda, ülke esnaf ve zanaatkarına fayda getirecek birçok çalışmanın sonuçlandırılmasını sağlar; zanaatkarlık meslek dallarında işyeri açılışı için Ustalık Belgesi yasal zorunluluk haline gelir; Oda, 16 farklı sektörel ve bölgesel birliğin oluşumu ve gelişimine katkı koymasıyla, esnaf ve zanaatkarların mücadelesinin daha da örgütlü hale gelmesini sağlar. Oda, işletmelerin ürün ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla esnaf ve zanaatkara kredi olanaklarının yaratılmasında önemli çalışmalar yapar.

Toplumsal meselelerin her zaman içinde yer alan Oda, Lokmacı Barikatı’nın açılmasında önemli bir mücadele üstlenir ve mücadelesi olumlu sonuç verir.

Neredeyse tüm Bakanlık ve dairelerle işbirliği içerisinde birçok alanda çalışmaları başarıyla yürütür. Avrupa Birliği, UNOPS, USAID, TC Büyükelçiliği, Türkiye’de çeşitli illerdeki Esnaf ve Zanaatkâr Odaları Birlikleri ile birçok protokole imza koyar ve ortak çalışmalar yürütür.

2009-2010 döneminde Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi’nin kurulması için gerekli tüm çalışmaları, çeşitli kurumlarla işbirliği içinde tamamlar ve böylece mesleki eğitim noktasında da anlamlı bir atılıma imza atar. Oda, Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi yanında esnaf ve zanaatkarlara düşük faizli kredi sağlanması amacıyla KTEZO Yardımlaşma ve Kefalet Kooperatifi’ni kurar.

Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezinin kapasitesinin yüksek talep nedeniyle   yetersiz kalması üzerine Odamız yaptığı girişimlerle 1500 öğrenci kapasiteli, atölye, yemekhane, toplantı seminer salonu, spor alanlarını da içeren yeni bir okulun inşaasına 2015 yılında başlayıp 2017 yılında açılışını yapmıştır . Okulumuzun ismini de erken yaşta kaybettiğimiz Oda Genel Sekreterimize ithafen “Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi” olarak değiştirdik. Çıraklık eğitimi yanında yetişkin öğrencilere yönelik “yetişkin eğitimi”ne de başlar.

Oda 2012 yılından itibaren bölgesel kalkınma üzerine çalışmalarını yoğunlaştırır. AB ile birçok bölgesel kalkınma stratejilerinin oluşturulmasında işbirliği yapan KTEZO, bir pilot uygulama çalışması için Karpaz bölgesini seçerek çalışmalara başlar. Fizibilite çalışmaları sonrası bu bölgede zeytin ve üzüm ürünlerinin işlenerek pazarlanması halinde bölge kalkınmasına katkıda bulunacağı sonucu ortaya çıkar. Bu noktadan sonra Büyükkonuk merkezli Büyükkonuk Zeytin Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile Mehmetçik merkezli Kas-Koop üzüm kooperatifi kuruldu. Bunlara ek olarak bu üreticilerin ürünlerini pazarlama ve üreticilere teknik destek sağlama amaçlı “Şemsiye Kooperatifi” EZKOOP (Esnaf  Zanaatkârlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi) 2017 yılında beraberce kurularak faaliyete geçildi.  Üç yıldır da Taş Değirmen isimli zeytinyağımız hem iç piyasa hem de Avustralya ve İngiltere piyasalarında satışa sunulmuştur. 2020 yılında Mehmetçik’te Alaf isimli zivaniya ürünümüz de piyasaya çıkmıştır.

Odamız bu ve benzeri kurumsal çalışmaların kalıcı olması ve daha da çeşitlenmesi noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yapılan tüm çalışmalar, esnaf ve zanaatkârlar ile toplum yararına kalıcı sistemler ve kurumlar kurarak bu sistemlerin sağlıklı işlemesine yönelik bir perspektif taşır. Odamız kısa dönemli çalışmaların ve bireysel çözümlerin üyeler ve toplum için yeterli olmadığının bilincinde olarak hareket etmeyi esas almıştır. Bu nedenle kalıcı olacak ve topluma sürekli fayda sağlayacak çalışmaları ön planda tutmaktadır.