HEDEF, AMAÇ VE POLİTİKALARIMIZ

  • K.T. Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), ülkede farklı sektörlerde faaliyette bulunan esnaf ve zanaatkârların en geniş ve kurumsal çatısıdır.

  • Mesleklerin ve işletmelerin kalite ve standartlarının yükseltilmesi, iş ve rekabet koşullarının her kesim için eşit kılınması ve üyelerinin haklarının korunması amacıyla mücadelesini sürdürür.

  • Ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesi için her platformda yer alır. Yasal ve idari düzenlemelerin üyelerinin ve toplumun çıkarları doğrultusunda yapılması konusunda çalışır.

  • Bölgesel örgütlenmelerle esnaf ve zanaatkârların yerel sorunlarının da çözülmesi için uğraş verir.

  • Odanın uluslararası kurumlarla ilişkilerinin geliştirilmesi ve katılımcı olması için çalışır.

  • AB normları çerçevesinde tüketim ve üretim standartları ve prosedürlerinin ülkemiz için de geçerli olması için çaba ortaya koyar.

  • Mesleki eğitim yolu ile nitelikli yerli elemanların işgücüne katılımını arttırmak amacıyla önemli sorumluluklar üstlenerek çalışmalarını yürütür.

  • Toplumun üretime katılımının, ülke ve halk olarak var olmanın temel koşulu olduğuna inanır. Bu amaçla üretim ve pazarlama kooperatifleri kurarak yerel ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunur.

  • Bir anlaşma yolu ile ülke ve üyelerinin normalleşerek uluslararası topluma uluslararası hukuk içerisinde katılması gerektiğine inanır. Bu konuda da üzerine düşen görevleri yerine getirir.