Kooperatif Çalışmaları

KTEZO zanaatkâr ve esnafın temsilcisi olarak ülke kalkınmasında, kırsal ürünlerin işlenerek hem turistlere hem de halkımıza kaliteli ve dengeli bir fiyat politikası ile sunulmasının, özellikle kırsal kalkınma stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olduğunun farkındadır. Bunların yanında sertifikalı ve kaliteli ürünlerin yurtdışı pazarlara da ulaşma şansı olduğunun bilinci ile hem işlenmiş gıda alanında hem de geleneksel elişlerinin üretilip pazarlanmasında katkıda bulunma hedefindedir. Bu amaçla kümelenerek (kooperatif ve üretici birlikler temelli) çalışmanın hem ölçek ekonomisi hem de maliyet düşürücü etkisi ile ekonomik kalkınmaya katkı sunacağı aşikârdır. Bu amaçla odamız birçok kooperatif ve kümelenme çalışmasının içinde yer almıştır. Bunlar aşağıda sıralanmaya çalışılmıştır.

EZKOOP

Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi 2017’de kuruldu. Kooperatifimiz 2012 yılında başlattığı tarımsal ürünler ve el işlerinin kümelenme yolu ile pazarlanması ve yerel ürünlerin hem halkımıza hem de turizme kazandırılması hedefiyle sürdürülen çabaların bir sonucu olarak kurulmuştur. 2012’den beri sürdürülen bu çabalar sonucu AB ile kırsal kalkınma destek programları çerçevesinde ürün deseni ve  üretim potansiyeli belirlenmesi ve bu potansiyellerle ilgili  fizibilite çalışmaları Odamızla beraber yapılabilmiş, iki ürün (Zeytin ve Üzüm) bu noktada öne çıkmıştır. Bu çalışmalar ertesinde eşzamanlı olarak Karpaz yöresinden Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım kooperatifi Limited (Büyükkonuk Zeytin-Koop) ile Mehmetçik köyü merkezli Karpaz, Üzüm, Şarap, Alkollü İçki Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (Kas Koop) LTD kurulmuştur. Ayrıca Lefke, Serdarlı, Girne, Yeni Boğaziçi ve Mağusa’daki yerel ürün üreticileri ile temasa geçilmiş ve kooperatifleşme ile kümelenme çalışmaları yürütülmüştür. EZKOOP tüm bu üreticilerin temsilcilerinin yönetim kurulunda yer aldığı bir Şemsiye Kooperatifi şeklinde örgütlenmiş ve tüm bu yapılanmalara teknik destek veren bir yapılanmadır. Halen yoğun bir şekilde Büyükkonuk Zeytin-Koop’un yağ, çakıstes ve siyah zeytini ürünlerinin pazarlanmasında ve AB nezdindeki projelerinin teknik desteğini vermektedir. İlk markamız olan Taş Değirmen Zeytinyağımız sadece iç piyasada değil Avustralya ve İngiltereye de ihraç edilmiştir. Çakıstes ve siyah zeytin üretimi ile yine Taş değirmen markalı sızma zeytinyağından üretilen üstün kaliteli sabunu da niş ürün olarak piyasaya sunmuş bulunmaktayız.

BÜYÜKKONUK ZEYTİN-KOOP

2017 yılında Kaskoop ve EZKOOP ile birlikte kurulan Büyükkonuk Zeytin Koop ağırlıkla zeytin ve zeytin ürünleri ile uğraşan bir üretim kooperatifidir. Yaklaşık olarak İskele İlçesine bağlı 14 köyden 150’yi aşkın üyeye sahiptir. Kooperatifin TAŞ DEĞİRMEN adında Naturel sızma zeytinyağı markası iç piyasada tüketilmenin yanı sıra Avustralya ve İngiltere’ye de ihraç edilmektedir ve KKTC tarihinde resmi olarak ihraç edilen ilk zeytinyağı markasıdır. Üreticiler ilaçlama ve budama eğitimleri yanında zeytinlerini düşük asitli olarak çıkarmak amaçlı değirmene nasıl getirecekleri konusunda da eğitilmektedir. Bunun sonucu olarak zeytinler değirmene uygun durum ve zamanda getirilmekte, değirmende gıda mühendisi kontrolünde soğuk sıkım aracılığı ile yağa dönüştürülmekte, anında asitlik oranları ölçülüp 0.8’in üstündeki yağlar kabul edilmemektedir. Ardından çelik silolarda 45 gün bekletilen zeytinyağları, uluslararası akreditasyonu olan labaratuvarlarda test edildikten sonra iç piyasa ve ihracat için koyu cam şişelerde şişelenip alıcılara ulaştırılmaktadır. 2018 yılındaki hasatta 0.76 asiditede üretilen zeytinyağı, 2019 hasatında 0.63 asitlik oranına düşürülerek 0.8’lik naturel sızma eşik değerinin de altına düşmüştür. Gerek yağın kalitesi ve gerekse de uygun şişeleme sayesinde oluşan nitelikli son ürün ihracatı da olası kılmıştır. Gururla söyleyebiliriz ki, gerek ilaç kalıntısı olmaması ve gerekse de düşük asitlik oranı ile bu yağ şu anda ülkedeki en kaliteli yağ pozisyonuna ulaşmıştır. Yağın dışında çakıstes ve siyah zeytin üretimi de başlamış, piyasaya sunulmuştur. Bu alanda da ihracat çalışmaları yürütülmektedir. Kooperatif AB’den de bir hibe projesi kazanmış, gerek fidanlık kurulumu, gerekse de hasat ve paketlemeyi kolaylaştıracak ünitelerle, girdi ve paketleme maliyetlerini aşağı çekecek çalışmaları sürdürmektedir. 2020 Kasım ayında da Taş Değirmen markalı zeytinyağı sabununu da üretip piyasaya sunmuş bulunmaktayız.

KAS-KOOP

Karpaz, Üzüm, Şarap, Alkollü İçki Üretim ve Pazarlama Kooperatifi LTD, EZKOOP ve Büyükkonuk Zeytin-Koop ile beraber kurulan ve merkezine üzüm ve üzüm ürünleri üretimini alan Mehmetçik merkezli kooperatifimizdir. Üzüm ürünlerinin uygun standartlarda ve marka olarak üretilmesi yönünde çalışmalar yapmaktadırlar. Ekim 2020 tarihinde yerel bir üretici ile işbirliğinde kooperatif üyelerinin üzümlerinden ALAF marka zivaniya üretilerek piyasaya sunulmuştur.