Bir taraftan salgın sürerken, diğer taraftan da TL’deki değer kaybının devam etmiş olması tek kelime ile bir yıkıma sebep olmuştur. Bu yıkımın sonucu olarak çok gerilere düşen kişi başına ortalama gelirle değil borçları ödemek, pek çok kesim için temel ihtiyaçları karşılamak dahi nerdeyse imkânsız hale gelmiştir. Borçlar bugüne kadar sadece ötelendiği için dağ gibi yığılmıştır. TL’de bir yıllık değer kaybı bugün itibarı ile yüzde yüze dayanmıştır. Bu değer kaybından dolayı toplam borçların yüzde yetmişini döviz üzerinden borçlar oluşturmaktadır. Odamız bu durumu olağanüstü bir durum olarak değerlendirmektedir. Bu çerçevede tüm toplum kesimlerinden temsilcilerin katılımı ve önerileriyle ortak bir yol, bir çıkış olanağı yaratmak için bir araya gelmek kaçınılmaz olmuştur. Bizler, sahip olduğumuz deneyimlerle bu olağanüstü durumun, yıkımın kader olmadığını biliyoruz. Sorunları çözmek elimizdedir. İyi niyet ve irade ile çözüm yollarının bulunabileceğinden hiç kuşkumuz yoktur.

Bu çerçevede 22 Aralık 2021, Çarşamba günü sabah saat 10.30’da KTEZO Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Konferans Salonunda, aşağıdaki konu başlıklarını irdelemek için Ekonomistlerin, Esnafın, Mesleki Örgütlerin ve Parti temsilcilerinin katılımıyla bir günlük, sonuç odaklı bir Çalıştay gerçekleştiriyoruz.               

PROGRAM:

10.30                                   Açılış

10.45                                   Katılımcı Parti Temsilcilerinin Konuşmaları

11.15                                  Ekonomistlerin Sunumları

                                           Mustafa Besim                                                      

                                           Göksel Saydam  

                                           Okan Veli Şafaklı

                                           Mertkan Hamit                                           

                                           Mahmut Sezinler  

13.00                                 Yemek Arası     

14.00                                 Yuvarlak Masa Toplantıları

16.00                                 Basın Toplantısı: Çalıştay Sonuçlarının Açıklanması

Çalıştay Konu Başlıkları

 1. Özelde esnafın genelde toplumun içinde bulunduğu bankalara borçluluk durumu ve olası çözüm noktaları;
 • Makine, taşıt aracı, hammadde ve hatta içinde bulunduğu işyeri ve konut için alınan döviz cinsinden kredilerin taksitlerinin TL değer kaybı yüzünden yarattığı sıkıntı;
 • TL cinsinden 2020 sonrası pandemi nedeniyle daralan iş hacmini kompanse etmek ve ayakta kalmak için alınan kredilerin ve daha önceden alınmış kredilerin ötelenmesi ertesinde biriken faiz yükünün taksitlere eklenmesinden doğan sıkıntı;
 • Ödemelerin ötelenmesi, faiz farkının tümünü veya anlamlı bir kısmını devletin karşılaması
 • Bileşik faiz nasıl ortadan kaldırılabilir; bankaları ve mevduat sahiplerini de koruyacak nasıl bir mekanizma ortaya konmalıdır
 • Vakıflar, kamu ve özelden kiralanan işyerlerinin döviz bazlı kiralarının yarattığı büyük ek maliyet ve çözüm imkânları;
 • Vakıflarla yapılabilecek bir anlaşma nasıl olmalı
 • Özel mal sahipleri ile bir anlaşmanın devlet aracılığı ile bir hal yoluna konmasının olasılığı
 • Çalışan ve dar ve sabit gelirlilerin gelir artışı nasıl sağlanır?
 • Asgari ücret bu ekonomik şartlarda ne düzeyde olabilir? (Çalışan ve işveren penceresinden)
 • Asgari ücretin belirlenmesi enflasyon bazlı ve ekonomik büyümeden payı ekleyerek belirleyebilir miyiz? Belirleme sıklığını arttırmak bu koşullarda bir gereklilik haline geldi mi?
 • Özel veya kamuda belli bir miktarın üzerinde geliri olanlardan geçici olsa bile bir kesinti yapılabilinir mi? Ya da eşelmobil sürecinde az alana daha çok, çok alana daha az bir oranda artışla kaynak yaratılabilir mi?
 • Ev, araba, okul taksiti gibi alanlarda döviz yasaklanabilir mi?  Buradaki taksitler ve fiyatlar TL üzerinden belirlenebilir mi?

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası

Yönetim Kurulu

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir